Kształcenie specjalistów jest priorytetowym elementem działalności firmy Viessmann.

Profesjonalne doradztwo, sprzedaż, montaż i obsługa serwisowa urządzeń i instalacji wymaga nieustannego doskonalenia
umiejętności współpracujących z nami fachowców.

Z nami możesz podnieść swoje kwalifikacje. Nasze szkoły mają wymagane uprawnienia dla szkół publicznych.

Technika Urządzeń
i Systemów Energetyki
Odnawialnej

Szkoła Partnerska Viessmann

Technik
Chłodnictwa
i Klimatyzacji

Szkoła Partnerska Viessmann

Elektryk

Szkoła Partnerska Viessmann

Oto dyplom, jaki otrzymasz po ukończeniu szkoły

Pamiętaj, że otrzymasz uprawnienia szkoły państwowej.

Szkołę, którą ukończysz będzie honorowana w całej Unii Europejskiej

To dzięki potwierdzeniu EuroPass, które stwarza możliwości pracy w całej Europie. Zwiększa to Twoje szanse na rynku pracy.

Zobacz przykładowy Suplement EuroPass do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Kliknij w obrazek i zobacz przykładowy EuroPass

Nauka przez INTERNET

Zajęcia teoretyczne odbywają się online, na żywo i są nagrywane.

Wystarczy usiąść wygodnie w fotelu, włączyć komputer i zalogować się na platformie wykładów. Wykłady prowadzone są na żywo, w godzinach wieczornych: od godziny 19:00.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w wykładzie – nic nie szkodzi. Wykłady są nagrywane i możesz je odtworzyć w dowolnej chwili.

Jeśli w czasie wykładu będziesz miał pytania, możesz je przekazać prowadzącemu za pomocą czatu – na żywo. Lub, możesz porozmawiać głosowo za pomocą platformy wykładów.

Zajęcia praktyczne

Zajęcia odbywają się głównie w siedzibach firmy Viessmann

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele – w jednym z oddziałów szkoły wybranym przez Słuchacza: Wrocław, Mysłowice, Piaseczno, Komorniki.

Zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów firmy Viessmann, na nowych urządzeniach i systemach – aktualnie oferowanych przez firmę Viessmann.

Uprawnienia

Uczestnicząc w zajęciach praktycznych możesz ZA DARMO uzyskać uprawnienia firmy Viessmann do montażu i uruchamiania wszystkich systemów oferowanych przez firmę Viessmann.

Dla naszych Słuchaczy i Absolwentów organizujemy kursy i egzaminy potrzebne w codziennej pracy, np. uprawnienia SEP dla grupy G1, G2 i G3, uprawnienia F-GAZ-owe.

Certyfikowany Instalator OZE

Po uzyskaniu dyplomu: Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, możesz złożyć do UDT wniosek o wydanie Certyfikatu Instalatotra OZE – dla jednego lub wszystkich 5-ciu źródeł energii. To wszystko bez dodatkowych szkoleń i egzaminów, czyli znacznie łatwiej i dużo taniej niż zdobycie Certyfikatów w trybie „normalnym”.

Finansowanie nauki

Nauka w naszych Szkołach jest płatna. Korzystając z programów nieoprocentowanej „pożyczki na kształcenie”, można rozłożyć jej finansowanie na dogodne warunki oraz uzyskać dofinansowanie.
Dofinansowanie polega na umorzeniu do 20% całkowitych kosztów kształcenia.

Nauka

Szkoły Partnerskie Viessmann posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Kształcimy zgodnie z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. A nasze Szkoły podlegają nadzorowi i kontroli Kuratorium Oświaty.
Kształcimy w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.
Cały cykl kształcenia Techników trwa 1,5 roku, a w zawodzie Elektryk: 1 rok.
Rozpoczęcie kursów: luty/marzec 2023 r.